Policy Reports

The Association of Serb Municipalities: Understanding conflicting views of Albanians and Serbs

Read More Download PDF

Policy Reports

Asociacioni i Komunave Serbe: Kuptimi i pikëpamjeve kundërthënëse të shqiptarëve dhe serbëve

Marrëveshja për asociacionin/bashkësinë e komunave me shumicë serbe shënon kulmin e mosmarrëveshjeve të dialogut të lehtësuar nga BE-ja në mes të Kosovës dhe Serbisë. Parimet e Përgjithshme për krijimin e asociacionit/bashkësisë, të arritura me 25 gusht 2015, kanë sjellë më shumë kundërthënie dhe kanë shkaktuar një krizë të paprecedentë në Ko

Read More Download PDF

Policy Reports

Asocijacija srpskih opština: Razumevanje sukobljenih perspektiva Albanaca i Srba

Sporazum o Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskom većinom je kamen spoticanja dijaloga između Kosova i Srbije kojim posreduje EU. Opšti principi osnivanja Asocijacije/Zajednice, oko kojih je postignut sporazum u avgustu 2015. godine, je doveo do još više kontroverzi i uzrok je krize na Kosovu bez presedana.

Read More Download PDF

Policy Reports

[ENG] Serb Integration after Brussels Agreement

Published on 19 March 2015 / Kosovo and Serbia have started an immense task, the integration of the Kosovo Serbs and Belgrade’s administrative and financial infrastructure on Kosovo’s territory into the latter’s system – in short, “Serb integration”. With the support of international partners, Kosovo and Serbia should set a goal of full integration of Serb inst

Read More Download PDF

Policy Reports

[ALB] Integrimi i Serbëve në Kosovë Pas Marrëveshjes së Brukselit

Kosova dhe Serbia kanë filluar një detyrë të madhe, e ajo është integrimin e serbëve të Kosovës dhe të infrastrukturës administrative dhe financiare të Beogradit në territorin dhe sistemin e Kosovës – thënë shkurtë, “integrimin e serbëve”.

Read More Download PDF

Policy Reports

[SRB] Integracija Srba na Kosovu nakon Briselskog Sporazuma

Kosovo i Srbija započeli su veliki posao, integraciju kosovskih Srba i beogradske administracije i finansijske infrastrukture u kosovski sistem - ukratko “integraciju Srba”. Ovo je nadogradnja na dogovor kojim je posredovala EU i koji se smatra za jedno od najvećih dostignuća Brisela.

Read More Download PDF

Policy Reports

Something Completely Different in Northern Kosovo

Published on 23 October 2013 / On 3 November Kosovo will hold local elections.1 For the Serb-held northern municipalities, the elections mark the end of Serbian and the beginning of Kosovo administration, the transition from one country to another.2 Pristina believes November will cement its sovereignty and territorial integrity. Belgrade hopes the European Union will rewa

Read More Download PDF

Policy Briefs

EUROPEAN AGENDA FOR KOSOVO: CHALLENGES TO THE GOOD PLAN

Kosovo government and EU Commissioner Han launch the European Reform Agenda for Kosovo tomorrow, on 11 November 2016. Balkans Group has followed this process from the start and identified issues, opportunities and challenges, that are presented in the policy briefing. The paper describe ERA benefits and challenges than need to be addressed for successful implementation o

Read More