Balkans Policy Research Group
AL | EN | SRB
Featured Image

Grupi për Ballkan ka lansuar komponentën "Të rinjtë në Politikë"

Published at: 2018-12-18

Kjo komponentë synon avancimin e të rinjëve në politikë në kuadër të projektit "Avancimi i institucioneve të Kosovës, Demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal" mbështetur nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë. 

Hulumtimet tregojnë se 70% e të rinjëve në politikë nuk kanë qenë asnjeherë të inkuadruar në politikë për shkak të mungesës së motivimit dhe mungesës së hapësirës.

Ambasadori i Norvegjisë Per Strand Sjastaad theksoi se besimi në institucionet e Kosovës është katastrofal dhe si i tillë duhet të ndryshojë për të mirë.


Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=JmaIqI9pROI&feature=youtu.be&t=1043