Rrjeti Alumni i Programit Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë”, mbajti tryezë diskutimi mbi Bashkëpunimin Rajonal dhe Dialogun Kosovë-Serbi

19 janar 2021 Grupi për Bashkëpunim Rajonal dhe Dialogun Kosovë-Serbi, pjesë e Rrjetit Alumni të Programit Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë”, mbajti sot tryezën me po të njejtën temë.  Ky grup, fitues i grantit gjatë lansimit të programit të Rrjetit Alumni, në tërësi e kanë organizuar tryezën vet. Me këtë çasje Grupi për Ballkan, dëshiron […]

Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë: “Kosova në nismat rajonale: Korniza e Koordinimi Institucional”

Me datën 9 dhe 10 Dhjetor, Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë: “Kosova në nismat rajonale: Korniza e Koordinimi Institucional”. Punëtoria u mbajtë në Tiranë, Shqipëri. Ne kuadër të aktiviteteve brenda shtyllës së bashkëpunimit rajonal, Grupi për Ballkan ka ritheksuar përkushtimin që të ofroj mbështetje institucioneve të Kosovës në agjendat e bashkëpunimit rajonal. Kjo punëtori mblodhi […]

Grupi për Ballkan organizoi konferencën “Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”

30 nëntor 2021 Me 30 nëntor, Grupi për Ballkan organizoi konferencën “Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”. Konferenca kishte për qëllim të identifikojë mënyrat dhe mundësitë për përmirësimin e pozitës dhe pjesëmarrjes në organizatat dhe nismat rajonale, si dhe të shtjellojë sfidat kryesore që e pengojnë këtë. Znj. Donika Gërvalla Schwarz, Zëvendëskryeministre e dytë […]

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

30 mars 2021 Grupi për Ballkan publikoi raportin “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor”. Ky raport paraqet një analizë të agjendave më të debatuara mbi bashkëpunimin rajonal: Zona Ekonomike Rajonale, e ashtuquajtura “mini-Shengen” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal. Vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë ambicien e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe kanë shprehur gatishmëri dhe dëshirë për […]

Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe pjesëmarrja e Kosovës në organizatat rajonale

“Identifikimi i mënyrave më të mira për bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perendimor” 29 Mars 2021 Grupi për Ballkan organizoi një tryezë të rrumbullakët me anëtarët e shoqërisë civile dhe ekspertë të fushës për të mbështetur komponentën “Bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore”. Kjo komponentë synon të identifikojë mënyrat më të mira drejt bashkëpunimit rajonal […]

Lansimi i platformës dialogu-info.com

16 mars 2021 Grupi për Ballkan,  ka mbajtur ceremoninë e lansimit të platformës dialogu-info.com me datë 16 mars 2021, e cila i kushtohet informimit të qytetarëve lidhur me marrëveshjet e arritura dhe procesin e dialogut Kosovë- Serbi. Në këtë takim, që u mbajt online, ishte e pranishme Zv. Ambasadorja e Norvegjisë në Kosovë Znj. Jenny […]

Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 Grupi për Ballkan lanson projektin “Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i financuar nga Ministria Punëve të Jashtme Norvegjisë . Projekti synon të fuqizoj paqen, shtet-ndërtimin dhe agjendën Evropiane për Kosovën, përmes pajtimit, politikëbërjes gjithëpërfshirëse, dhënies së ekspertizës, rritjes së mbështetjes politike dhe shoqërore për paqen, ndërtimit të […]

Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat” përshkruan në detaje procesin e dialogut, marrëveshjet e arritura dhe e shqyrton nivelin e zbatueshmërisë së tyre. Ky raport do të shërbejë për të krijuar një sistem më të mirë të memories institucionale në qeveri. Gjithashtu, […]

Punëtori: “Diskutim me ekspert lidhur me procesin e Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë”

23 Shtator 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur një punëtori për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, me ekspertët e fushës. Ky diskutim mbi të gjitha është fokusuar në zhvillimin e web platformës të cilën Grupi për Ballkan do ta lançoj e që synon rritjen e përfshirjes dhe informimit të qytetarëve sa i […]

Punëtori online: “Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë”

24 korrik 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur punëtorinë për dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë, me qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Përmes kësaj punëtorie, BPRG ka synuar rritjen e pjesëmarrjes dhe informimit të qytetarëve sa i përket procesit të dialogut. Fillimisht, studentët morën narrativet të disa prej marrëveshjeve, duke inkurajuar diskutim rreth […]