Hartimi i programeve dhe veprimeve në fushën e përfshirjes sociale dhe institucionalizimin e komunitetit RAE në Kosovë

Nëntor 2016 – Si pjesë e projektit të Avokimit për institucionalizimin e të drejtave në arsim për komunitetin RAE, Grupi për Ballkan i ka hulumtuar të gjitha programet dhe projektet e tanishme dhe në hartim e sipër dhe ka hartuar një tabelë ku janë paraqitur të gjithë aktorët, partnerët, hartuesit e politikave, donatorët dhe zbatuesit […]

Ndërmarrjet publike në komunat veriore të Kosovës: Të ngelura në status-quo

4 dhjetor 2016 – Marrëveshja e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë, e nënshkruar në prill të vitit 2013, solli ndryshime të papara në katër komunat veriore të Kosovës. Administrata serbe duhej të shpërbëhej dhe të zëvendësohej me një kosovare. Zgjedhjet lokale u mbajtën në tërë Kosovën, përfshirë veriun, në vitin 2013; […]

Grupi për Ballkan inicion një platformë të grupit të ekspertëve ndërnacional për ta përmirësuar dialogun mes Kosovës e Serbisë

22 nëntor 2016 – Anëtarët dhe partnerët e OJQ-ve të Grupit për politika dhe avokim Kosovë – Serbi mbajtën një sesion për shkëmbim të ideve me zyrtarë të lartë të EEAS për dialogun Kosovë-Serbi. Udhëheqësit e Grupit për Hulumtimin e Politikave në Ballkan, Instituti D4D, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, OJQ AKTIV, Forumi i […]

Prezantimi i dialogut Kosovë-Serbi në Forumin e Sigurisë në Beograd

12-14 tetor 2016 – Drejtori Ekzekutiv i BPRG-së, Naim Rashiti, u ftua të flasë në Forumin e Sigurisë në Beograd në temën “Dialogu Beograd-Prishtinë dhe e ardhmja e BE-së”. Prezantimi i tij përfshinte një pasqyrë të arritjeve të dialogut, trajtimin e sfidave dhe kundërshtimin ndaj dialogut dhe si të zhvillohen fazat e normalizimit drejt një […]

Integrimi i serbëve në Kosovë pas Marrëveshjes së Brukselit – Raport i politikave

19 mars 2015 – Kosova dhe Serbia kanë filluar një detyrë të madhe, integrimin e serbëve të Kosovës dhe të infrastrukturës administrative e financiare të Beogradit në territorin e Kosovës në sistemin e Kosovës – me pak fjalë, “integrimin e serbëve”. Kjo bazohet në një marrëveshje të fituar me vështirësi, të ndërmjetësuar nga BE-ja, dhe […]

Konferenca e lansimit të raportit të politikave “Integrimi i serbëve në Kosovë pas Marrëveshjes së Brukselit”

19 mars 2015 – Grupi për Ballkan prezantoi raportin e politikave “Integrimi i serbëve në Kosovë pas Marrëveshjes së Brukselit”. Prezantimi i raportit u parapri nga një diskutim në tryezë të rrumbullakët në praninë e aktorëve kryesorë politikë dhe ndërkombëtarë, politikëbërësve dhe gazetarëve në Prishtinë. Raporti shqyrton gjendjen aktuale të zbatimit të Marrëveshjes së Parë […]

Something Completely Different in Northern Kosovo – policy briefing

3 November 2013 – Kosovo will hold local elections. For the Serb-held northern municipalities, the elections mark the end of Serbian and the beginning of Kosovo administration, the transition from one country to another. Pristina believes November will cement its sovereignty and territorial integrity. Belgrade hopes the European Union will reward its cooperation with membership […]