Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Fokus Grupi me aktivistët e të rinjve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) – “Forcimi i rolit të të rinjve në politikë”

18 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan zhvilloi një seminar me aktivistë të rinj të Aleancës për Ardhmërinë e...

Punëtori me aktivistë të rinj të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

13 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan vazhdon ta promovojë pjesëmarrjen e të rinjve në politikë. Ne mbajtëm një...

Punëtori me aktivistë të rinj të Aleancës Kosova e Re (AKR) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

12 dhjetor 2017 – Me qëllim të promovimit të rolit të të rinjve në politikë dhe vendimmarrje, Grupi për...

Punëtori me aktivistë të rinj të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

12 dhjetor 2017 – Njëmbëdhjetë përfaqësues të rinj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) morën pjesë në punëtorinë e...

Punëtori me aktivistë të rinj të Lëvizjes Vetëvendosje – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

11 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan punon ngushtë me të gjitha partitë politike parlamentare për ta promovuar dhe...

Punëtori me aktivistë të rinj të NISMA-s – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

11 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan organizoi një tjetër punëtori me përfaqësuesit e rinj të NISMA-s, që synon...

Agjenda për Kosovën: Sfidat e Qeverisë Haradinaj

29 shtator 2017 – Qeveria e Ramush Haradinajt trashëgon një agjendë të madhe dhe shumë sfiduese. Gjendja dhe konteksti...

Deklaratë – Thirrje subjekteve dhe kandidatëve për respektimin e Kodit të Mirësjelljes për zgjedhjet lokale

28 Shtator 2017 – Me qëllim të mbajtjes së suksesshme të zgjedhjeve lokale më 22 tetor 2017, avancimit demokratik...

Partitë politike miratojnë Deklaratën e Kodit të Sjelljes

1 qershor 2017 – Të gjitha partitë politike konfirmuan angazhimin e tyre për zgjedhje të lira, të drejta e...