Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Dialogu politik – Tryezë e rrumbullakët me kryetarë e nënkryetarë

4 korrik 2017 – Mundësuar nga Grupi për Ballkan, kryetarët dhe nënkryetarët e partive parlamentare VV, LDK, PDK, AAK, NISMA...

Tryezë e rrumbullakët me nënkryetarë të partive

4 maj 2016 – Raundi i tretë i dialogut me përfaqësues të lartë të partive parlamentare, i mundësuar nga...

Roundtable with the Friends (embassies), supporters of the political dialogue

5 April 2016 – Today, together with the Democracy for Development Institute (D4D) we hosted a Roundtable with the...

Tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të lartë të partive parlamentare

29 mars 2016 – Tryeza e dytë e dialogut politik u mundësua sot nga Grupi për Ballkan në bashkëpunim...

Tryeza e parë e Dialogut me përfaqësuesit e lartë të partive politike

11 mars 2016 – Sot u zhvillua tryeza e parë e dialogut me përfaqësuesit e lartë të partive më...