Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Kuni Miyake: Shekulli i Azisë dhe vizioni Indo-Paqësor: Sfidat dhe mundësitë për kombet e vogla

13 dhjetor 2019, Grupi për Ballkan mbajti një diskutim mbi zhvillimet bashkëkohore në Azi dhe rajonin Indo-Paqësor. Kuni Miyake,...

Gjakovë: Tryezë mbi fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal

11 Dhjetor 2019 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën e tretë me radhë nga seria e konsultimeve, si pjesë...

Grupi për Ballkan organizoi dy vizita studimore si pjesë e programit të saj “të Rinjtë në Politikë”

6 dhjetor 2019 – Si përfundim i grupit të parë të të rinjve të cilët ishin pjesë e programit...

Pejë: Tryezë mbi fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal

4 Dhjetor 2019 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën e dytë me radhë nga seria e konsultimeve, si pjesë...

Kosova 2019: Shmangia e krizës paszgjedhore – Rrugëtimi nga certifikimi deri tek inaugurimi

29 nëntor 2019 – Artikulli i ri i Grupit për Balkan prezanton procesin dhe hapat që kërkohen për konstituimin e...

Prizren: Tryezë mbi fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal

5 dhjetor 2019 – Grupi për Ballkan ka filluar zyrtarisht projektin “Fuqizimi i rolit të grupit të grave përmes...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë për të Rinjtë në Politikë

3 nëntor 2019 – Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë...

Dështimi i gjyqësorit të Kosovës në komunikim me publikun

24 korrik 2019 – Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i shkëputur nga qytetarët. Marrëdhënia e ngurtë midis gjyqësorit...

Grupi për Ballkan lanson programin trajnues “Të rinjtë në politikë”

30 qershor 2019 – Më 29-30 qershor 2019, Grupi për Ballkan organizoi edicionin e parë të programit trajnues “Të...