Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

9-12 Nëntor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

26-28 Tetor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja...

Ftesë për aplikim në programin ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike ” 2021

27 gusht 2021 Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet...

Grupi për Ballkan nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Kuvendin e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

6 gusht 2021 Ambasadori Jens Erik Grøndahl, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca dhe Drejtori Ekzekutiv...

Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në varësi të përkufizimit “shkelje e rëndë” e Kushtetutës

07 korrik 2021 Artikulli i ri i Grupit për Ballkan “Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në varësi të përkufizimit “shkelje...

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës së Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

25 qershor 2021 Ambasadori Jens Erik Grøndahl, Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj dhe Drejtori Ekzekutiv i Grupit për Ballkan...

Grupi për Ballkan filloi Programin Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

09-12 Qershor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja...

Ftesë për aplikim në programin ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” 2021

06 Maj 2021 -Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjëve aktiv në...

Njoftim për publikun

Prishtinë, 28 prill 2021 Grupi për Ballkan (BPRG) vazhdon të ofrojë mbështetje për institucionet e Republikës së Kosovës në...