Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Njoftim për publikun

Prishtinë, 28 prill 2021 Grupi për Ballkan (BPRG) vazhdon të ofrojë mbështetje për institucionet e Republikës së Kosovës në...

Grupi për Ballkan nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Prishtinë, 22 prill 2021 Ambasadori Jens Erik Grøndahl, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Drejtori Ekzekutiv i Grupit për...

Gratë në Politikë III: Përfaqësimi gjinor në nivel lokal

24 mars 2021 Artikulli i ri i Grupit për Ballkan: Gratë në Politikë III: Përfaqësimi gjinor në nivel lokal...

Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 Grupi për Ballkan lanson projektin “Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i...

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e Parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm

Artikulli i fundit i Grupit për Ballkan “Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe zgjedhjet e parakohshme: Analizë Ligjore...

Fituesit e Garës per Ese

Ballkan Group shpall fituesit për Konkursin për ese. Konkursi (i hapur për anëtarët nga 16-30 vjeç) u dha studentëve...

Konkurs për ese

Grupi për Ballkan shpallë konkurs për esetë më të mira ! Esetë duhet të përkojnë me tematikë mbi rëndësinë...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë “Të Rinjtë në Politikë 2020”

20-23 nëntor 2020 – Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë...

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në...