Grupi për Ballkan mbajti webinarin “Sundimi i ligjit: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën”