Raportet vjetore

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2021

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2020

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2019

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2018

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2017

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2016

Raporti i Auditimit 31 dhjetor 2015