Për Ne

Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) është themeluar në vitin 2013, dhe ka për qëllim të kontribuojë në konsolidimin e shtetit, bashkëpunimin rajonal, paqen dhe integrimin në Bashkimin Evropian (BE) të Kosovës dhe shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Grupi për Ballkan, në ndërkohë është shndërruar njërën prej organizatave joqeveritare lidere, falë ndikimit të saj të rëndësishëm në ndryshimet kryesore të politikave, në çështjet e stabilitetit dhe në funksionimin e institucioneve, rritjen e bashkëpunimin rajonal dhe në promovimin e reformave që lidhen me proceset integruese në BE.    

Misioni

Të ndikoj në ndryshimin dhe përmirësimin në mbështetje të konsolidimit demokratik dhe kohezionin shoqëror në tërë Ballkanin Perëndimor. 

Vizioni

Një rajon prosperues, shoqëritë e të cilit formësojnë politika që udhëhiqen nga vlerat evropiane. 

Orientimi strategjik

  1. Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe e Përgjegjëshme
  2. Bashkëpunimi Rajonal dhe Marrëdhëniet e Mira Ndërfqinjësore 
  3. Integrimet Evropiane dhe Përmirësimi i Politikave 

Advisory Board

  • Marko Prelec
  • Yvana Enzler
  • Peter Feith
  • Jon Greenwald
  • Mikra Krasniqi

Ekipi ynëNaim Rashiti
Executive Director and Senior Balkans Analyst

Nora Deshishku
Project Coordinator/ Researcher

Tringa Krasniqi
Project Development Coordinator

Arianit Tolaj
Researcher

Amire Zuka
Communication and Outreach Officer

Diona Grezda
Policy Research Officer

Marigona Rafuna
Finance Officer

Granit Paçarada
Administrator / IT

Festina Kabashi
Junior Research Officer

Shpend Osmani
Junior Research Officer