Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor

Published at: 6 Dhj 2022

Raporti i ri i Grupit për Ballkan Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ofron statistika dhe rekomandime se si duhet të veprojnë institucionet e vendit për të siguruar menaxhim efikas të trendeve të migrimit dhe për të parandaluar largimin e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë.