Balkanska Grupa je održala drugi vebinar sa Alumni mrežom

U okviru Alumni mreže „Mladi u politici“ Balkansa Grupa je organizovala vebinar na temu „Evropske integracije“ sa predavačom Demušem Šašom.

Tokom vebinara predstavljeni su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Agenda za evropsku reformu i liberalizaciju viznog režima.

Učesnici su, između ostalog, razgovarali o poziciji Kosova sa EU od potpisivanja SSP-a do sada, kao i o značaju civilnog društva u njegovoj implementaciji.

U ovoj diskusiji su bili prisutni mladi iz različitih političkih partija, deo Alumni mreže, mreže kreirane za mlade iz političkih partija, koji su učestvovali u Izvršnom programu „Mladi u politici“

Izvršni program „Mladi u politici“ finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More