Balkanska grupa održala vebinar „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti za Kosovo“

15. jun 2022.

U okviru alumni mreže „Mladi u politici“; Balkanska grupa je organizovala vebinar na temu „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti na Kosovu“.

Vebinar je vodila dr Donikë Qerimi, profesorka na Univerzitetu u Prištini. Tokom 2-časovnog vebinara mladi su bili u prilici da nauče više o stanju u oblasti vladavine prava i diskutuju o nacionalnoj strategiji za vladavinu prava 2021-2026, kao i o procesu vetinga.

Na ovoj diskusiji su učestvovali mladi iz raznih političkih stranaka, deo alumni mreže „Mladi u politici“, koja mladim učesnicima nudi mesto gde mogu da uspostave svoju profesionalnu mrežu, unaprede svoju karijeru, prate treninge, kao i da održavaju kontakte sa svojim kolegama.

Izvršni program „Mladi u politici“ finansira ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More