Balkanska grupa potpisala Sporazum o razumevanju sa Vladom Kosova i Ambasadom Kraljevine Norveške