Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Dijalog za okruglim stolom sa visokim predstavnicima stranaka

13. jul 2016. – Inicirani od strane Balkanske grupe i u partnerstvu sa D4D Institutom, visoki predstavnici političkih partija...

Roundtable with the Friends (embassies), supporters of the political dialogue

5 April 2016 – Today, together with the Democracy for Development Institute (D4D) we hosted a Roundtable with the...

Roundtable with senior representatives of parliamentary parties

29 March 2016 – The second roundtable of political dialogue was facilitated today by the Balkans Group in cooperation...

Prvi dijalog za okruglim stolom sa visokim predstavnicima političkih stranaka

11. mart 2016. – Danas je održan prvi dijalog za okruglim stolom sa visokim predstavnicima najvećih političkih partija. Nakon...