Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu...

Balkanska grupa započela je trening program „Mladi u Politiciˮ za 2020. godinu

Između 18. i 20. septembra 2020. Balkanska grupa je organizovala drugu ediciju trening programa „Mladi u politiciˮ. Dvadeset mladih...

Reforma javne uprave na Kosovu: Stalni napori za njen uspeh

Novi izveštaj Balkanske grupe o politikama „Reforma javne uprave na Kosovu: Stalni napori za njen uspeh”pruža detaljnu analizu višedecenijskog...

Žene u politici II: Rodno odgovorna izrada politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Novi članak o politikama „Žene u politici“ pruža dubinsku analizu potrebe za integrisanjem rodne perspektive kao svestrane karakteristike u...

Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici“

Program obuke “Mladi u politici” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim...

Skupština Kosova: Povećanje delotvornosti putem poboljšanja Poslovnika o radu

14. april 2020. – Novi izveštaj o politikama Balkanske grupe o Poslovniku o radu Skupština Kosova pokriva ključne aspekte,...

Pismo upućeno ministru spoljnih poslova i dijaspore Glauku Konjufci, i ministarki kulture, omladine i sporta, Vlori Dumoshi

13. mart 2020. – Balkanska grupa je poslala pismo ministru spoljnih poslova i dijaspore, Glauku Konjufci, i ministarki kulture,...

Training: Efficient use of Social Media and Communication with the Public

3 March 2020 – Balkans Group organised a social media training for women MPs and women Municipal Assembly members...

Pismo upućeno premijeru Kosova, Albinu Kurtiju

Angažovanje u dijalogu sa Srbijom Februar 2020. – Balkanska grupa je poslala pismo premijeru Kosova, Albinu Kurtiju, o neophodnim...