Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Pobednici konkursa za eseje

Balkanska grupa ima čast da proglasi pobednike konkursa za eseje. Konkurs (koji je bio otvoren za učesnike od 16...

Konkurs za esej

Balkanska grupa ima čast da proglasi poziv za podnošenje eseja! U potrazi smo za člancima zasnovanim na sledećim temama:...

Grupa za Balkan je organizovala drugu obuku na temu “Mladi u Politici 2020”

20-23 novembar 2020 – Grupa za Balkan je organizovala drugu rundu obuka, deo obrazovnog programa za “Mlade u politici”....

BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma...

Okrugli sto: Reforma javne uprave: Pokretanje reforme unapred

29. oktobar 2020. – Balkanska grupa je u saradnji sa Kancelarijom premijera Republike Kosovo organizovala okrugli sto: „Reforma javne...

Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu...

Balkanska grupa započela je trening program „Mladi u Politiciˮ za 2020. godinu

Između 18. i 20. septembra 2020. Balkanska grupa je organizovala drugu ediciju trening programa „Mladi u politiciˮ. Dvadeset mladih...

Reforma javne uprave na Kosovu: Stalni napori za njen uspeh

Novi izveštaj Balkanske grupe o politikama „Reforma javne uprave na Kosovu: Stalni napori za njen uspeh”pruža detaljnu analizu višedecenijskog...

Žene u politici II: Rodno odgovorna izrada politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Novi članak o politikama „Žene u politici“ pruža dubinsku analizu potrebe za integrisanjem rodne perspektive kao svestrane karakteristike u...