Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Fokus grupa u Glogovcu – „Podrška za obećanje“ Kampanja za podršku borbi protiv radikalizacije

11. novembar 2016. – U Glogovcu su roditelji u dobi od 45 do 65 godina učestvovali u diskusiji u...

Research – “Support for the Promise” Anti-Radicalisation Campaign

November 2016 – Balkans Group conducted eleven interviews in November 2016, in Ferizaj, Drenas and Vushtrri municipalities. The research...

Dijalog za okruglim stolom sa kosovskim liderima

25. oktobar 2016. – Danas smo omogućili novi krug političkog dijaloga sa stranačkim liderima pet političkih parlamentarnih stranaka. Premijer...

Roundtable with civil society, media reps, political representatives in Presheva

29 September 2016 – Balkans Group hosted a roundtable with civil society, media activists, members of the political parties...

Nova runda dijaloga sa stranačkim potpredsednicima

15. septembar 2016. – Predstavnici pet političkih stranaka su se sastali danas u Prištini, uz posredovanje Balkanske grupe, kako...

Kosovski lideri sastaju se za dijalog

5. avgust 2016. – Danas su se lideri Kosova sastali kako bi razgovarali o pitanjima koja su izazvala kontroverzu...

Dijalog za okruglim stolom sa visokim predstavnicima stranaka

13. jul 2016. – Inicirani od strane Balkanske grupe i u partnerstvu sa D4D Institutom, visoki predstavnici političkih partija...

Roundtable with the Friends (embassies), supporters of the political dialogue

5 April 2016 – Today, together with the Democracy for Development Institute (D4D) we hosted a Roundtable with the...

Roundtable with senior representatives of parliamentary parties

29 March 2016 – The second roundtable of political dialogue was facilitated today by the Balkans Group in cooperation...