Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi

BPRG promoviše potpunu integraciju manjina i zajednica širom regiona, društvenu harmoniju zajednica i mirne i prosperitetne odnose između zemalja WB6. Prema neuporedivim dosadašnjim rezultatima u dijalogu između Kosova i Srbije, BPRG ima za cilj da se pozabavi i ispita sva područja tehničkog i političkog dijaloga, koristima, izazovima i uticajem ka konačnom mirovnom sporazumu. BPRG ne samo da pažljivo prati dijalog i sprovođenje, već je takođe angažovan na razvoju i unapređenju podrške dijalogu i na političkom i na društvenom nivou kroz saradnju sa različitim akterima.

Javna preduzeća u opštinama na severu Kosova: zaglavljena u statusu quo

4. decembar 2016. – Briselski sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, potpisan u aprilu 2013. godine, doneo...

Mapiranje tekućih programa i akcija u oblasti socijalne inkluzije RAE i institucionalizacije na Kosovu

Novembar 2016. Deo projekta zagovaranja za institucionalizaciju prava na obrazovanje RAE, Balkanska grupa je istraživala sve sadašnje i tekuće...

Balkanska grupa inicira trans-nacionalnu platformu za razmišljanje koja bi poboljšala dijalog između Kosova i Srbije

22. novembar 2016. – Članovi i NVO partneri Grupe za Politiku i Zagovaranje Kosova i Srbije održali su sesiju...

Prezentacija o dijalogu Kosovo-Srbija na Beogradskom bezbednosnom forumu

12-14. oktobar 2016. – Izvršni direktor BPRG, Naim Rašiti je pozvan da govori na Beogradskom bezbednosnom forumu na temu...

Integracija Srba na Kosovu nakon Briselskog sporazuma – Izveštaj o politici

19. mart 2015. – Kosovo i Srbija započeli su ogroman zadatak, integraciju kosovskih Srba i administrativne i finansijske infrastrukture...

Započela konferencija o političkom izveštaju “Integracija Srba na Kosovu posle Briselskog sporazuma”

19. mart 2015. – Balkanska grupa pokrenula je izveštaj o politici “Integracija Srba na Kosovu posle Briselskog sporazuma”. Pokretanju...