Decenija nakon EULEX-a: Novi Pristup Poboljšanju Vladavine Prava na Kosovu

Novi izveštaj Balkanske grupe ispituje nasleđe EULEX-a, najveće ikada civilne misije u okviru evropske bezbednosne i odbrambene politike. Pored toga, izveštaj istražuje trenutno stanje vladavine prava na Kosovu.

Dok EU priprema novu ključnu inicijativu, trebalo bi izvući ozbiljne pouke iz jedanaestogodišnje misije koja nije učinila puno da unapredi društvenu transformaciju na polju vladavine prava.

Glavni zaključak izveštaja je da bi EULEX morao da napusti Kosovo pre pokretanja bilo kakve nove inicijative iz oblasti vladavine prava ili misije EU na Kosovu. Nastavak EULEX-a, uz slab učinak i sumnjiv imidž, neće pridobiti niti podršku institucija, niti javnosti.

Neophodno je izvršiti pregled međunarodnih i domaćih nadležnosti kako bi se adekvatno formirala nova inicijativa EU i kako bi preporuke služile kao upozorenje u cilju izbegavanja istih grešaka.

U cilju osiguravanja uspeha pre pokretanja novih inicijativa EU i planova u kontekstu pružanja podrške vladavini prava na Kosovu, trebalo bi uzeti u obzir sledeće:

  • Mora doći do konsultacija sa lokalnim institucijama.
  • Pre pokretanja bi trebalo sprovesti potpun i sveobuhvatan pregled vladavine prava.
  • Podrška EU bi trebalo da pre svega bude usmerena kroz Ministarstvo pravde, koje bi trebalo da igra aktivniju ulogu u reformskim agendama i programskom planiranju.
  • Mandat, obaveze i ciljevi bilo kakve nove misije u cilju pružanja podrške vladavini prava bi trebalo dobro definisati i proaktivno predstavljati široj javnosti.
  • Institucije i lokalne organizacije civilnog društva bi trebalo pozvati da učestvuju u procesima koordinisanja donatora.
  • Trebalo bi integrisati nove inicijative u postojeće programe vladavine prava, dok bi reformske planove trebalo standardizovati.
  • Moraju biti predstavljena realna očekivanja za EU i lokalne institucije. Takođe, svi se moraju pridržavati tih očekivanja.

EU ima stvarnu priliku da radi sa domaćim akterima i institucijama. Ne bi trebalo da nameće loše isplaniranu misiju koja izgleda i zvuči kao EULEX. Sa druge strane, kosovske institucije moraju odlučno preuzeti ulogu vođe procesa – ne mogu da stalno krive međunarodne misije za nedostatak napretka u svojoj zemlji.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More