Dijalog za okruglim stolom sa visokim predstavnicima stranaka

13. jul 2016. – Inicirani od strane Balkanske grupe i u partnerstvu sa D4D Institutom, visoki predstavnici političkih partija sastali su se danas u Prištini. Ovaj sastanak obeležava četvrtu rundu političkog dijaloga. Dnevni red okruglog stola uključivao je diskusije o daljim koracima u pronalaženju jednoglasnog rešenja u vezi sa graničnim sporazumom sa Crnom Gorom i sporazumima sa Srbijom. Politička napeta situacija i neslaganje oko sporazuma o granici uticali su na druge važne procese za Kosovo; viznu liberalizaciju posebno.

Predstavnici političkih stranaka pozvali su na veću debatu i diskusiju o pitanjima koja su dovela do neslaganja i više transparentnosti i inkluzivnosti u tom procesu. Složili su se oko potrebe da se nastavi dijalog u obliku olakšane forme Balkanske grupe. Naša posrednička uloga je podržana i savetovana za pripremu i unapređenje dijaloga na nivou stranačkih lidera.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: