Evropska reformska agenda za Kosovo: Izazovi dobrog plana – izveštaj o politici

11. novembar 2016. – Na prvu godišnjicu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo i EU pokrenuli su još jedan dijalog, 11. novembra 2016. godine, Agendom evropskih reformi (ERA). Dokument sadrži 22 prioriteta i 130 akcija, u oblastima upravljanja, vladavine prava, ekonomskog rasta, konkurentnosti i obrazovanja i otvaranja radnih mesta. Mogućnosti su ogromne; ako se u potpunosti implementiraju, ove aktivnosti će podržati implementaciju SSP-a, poboljšati upravljanje i poslovno okruženje i konsolidovati državu. Ako EU želi, reforme će takođe dovesti Kosovo do sledeće faze pridruživanja, osiguravajući status zemlje kandidata, nešto o čemu insistiraju vladini zvaničnici. Ipak, postoje brojne prepreke. Akcioni plan ne odgovara drugim tekućim reformskim programima, planu rada vlade ili budžetu. Još jedan ključni izazov proizlazi iz divergentnih početnih pozicija vlade i EU. Prvi nastoji da se nagrada implementacije navede na početku. Potonji, koji nisu u mogućnosti da to obećaju, insistiraju na tome da će iskoristiti posvećenost Kosova ovim aktivnostima da se zalažu za status kandidata kada dođe vreme. Agenda evropske reforme je dijalog na visokom nivou između Kosova i EU. Formalno se naziva Dijalog na visokom nivou za evropsku agendu. Nije zamišljen da zameni zvanični dijalog o stabilizaciji i pridruživanju, glavnu stazu između Kosova i EU. Međutim, ona će se fokusirati na prioritetne oblasti u okviru SSP-a i ubrzati implementaciju, pojednostaviti vladine prioritete, usmeriti sredstva EU i drugih međunarodnih finansijskih institucija (IFI) za strukturne reforme, poboljšati upravljanje i podići imidž Kosova. Praktično, ERA cilja na oblasti u kojima Vlada Kosova treba da napravi značajna poboljšanja. Implementacija zahteva predanost, međuinstitucionalnu koordinaciju i politički konsenzus. Dokument treba da bude odobren od strane Vlade i Skupštine i na kraju će voditi rad Nacionalnog saveta za evropske integracije.

 Opširnije: Plan evropskih reformi: Izazovi dobrog planaQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More