Fokus grupa u Vučitrnu – „Podrška za obećanje“ Kampanja za podršku borbi protiv radikalizacije

16. novembar 2016. – Diskusija fokus grupe sa majkama starosti od 45 do 65 godina, čiji je cilj da podstakne debatu i utiče na društvene norme promovišući mehanizme za sprečavanje i prijavljivanje slučajeva radikalizma i nasilnog ekstremizma u svim fazama razvoja. Cilj projekta je da ohrabri majke da razgovaraju o ekstremizmu, podignu svoj glas i prijave slučajeve koji utiču na njihove porodice i zajednice. Majke su izrazile zabrinutost zbog svoje ograničene uloge u zajednici, uključujući ovde i zaštitu svoje dece i porodice. Malo je majki koje imaju priliku da diskutuju i iznesu svoja gledišta o društvenim normama koje negativno utiču na njihove porodice, tj. na radikalizaciju i nasilni ekstremizam. Zajednička poruka ove fokus grupe je „Mi nemamo sinove za gubljenje u stranim ratovima!“ i „Moja zemlja, moj život, moj grob!”Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: