Grupa za Balkan je organizovala drugu obuku na temu “Mladi u Politici 2020”