Balkanska Grupa je potpisala Memorandum razumevanja sa Opštinom Priština