Izveštaji i analize politika

Politički članak

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

U cilju jačanja kosovske demokratije, u najnovijem članku Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ se razmatra nepovoljan položaj žena i nedovoljna zastupljenost u politici i institucijama zemlje. U članku se identifikuju aspekti koji održavaju...

Politički članak

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

U cilju jačanja kosovske demokratije, u najnovijem članku Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ se razmatra nepovoljan položaj žena i nedovoljna zastupljenost u politici i institucijama zemlje. U članku se identifikuju aspekti koji održavaju...

Politički Članak

Mladi i politici

Na Kosovu se mladi smatraju izvorom političke sile. Oni predstavljaju više od polovine stanovništva i čine važan deo biračkog tela. Međutim, njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i planiranja politike ostaje veoma ograničeno.

Politički Članak

Mladi i politici

Na Kosovu se mladi smatraju izvorom političke sile. Oni predstavljaju više od polovine stanovništva i čine važan deo biračkog tela. Međutim, njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i planiranja politike ostaje veoma ograničeno.

Politički Izveštaj

Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Oktobar 2018 – Izborna reforma je među temama koje su najviše diskutovane poslednjih godina na Kosovu. Lokalni faktori, a posebno civilno društvo, kao i strani, nastavljaju da insistiraju da Kosovo treba da sprovede suštinsku reformu izbornog okvira. Međutim, nakon...

Politički Izveštaj

Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Oktobar 2018 – Izborna reforma je među temama koje su najviše diskutovane poslednjih godina na Kosovu. Lokalni faktori, a posebno civilno društvo, kao i strani, nastavljaju da insistiraju da Kosovo treba da sprovede suštinsku reformu izbornog okvira. Međutim, nakon...

Politički Izveštaj

Scenariji Grand Finala između Kosova i Srbije

Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodstvo i Balkanska istraživačka grupa (BPRG) objavili su poseban dokument o politici „Scenariji za„ Grand Finale “između Kosova i Srbije“. Izveštaj prikazuje moguće i najbolje scenarije koje bi Kosovo trebalo da...

Politički Izveštaj

Scenariji Grand Finala između Kosova i Srbije

Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodstvo i Balkanska istraživačka grupa (BPRG) objavili su poseban dokument o politici „Scenariji za„ Grand Finale “između Kosova i Srbije“. Izveštaj prikazuje moguće i najbolje scenarije koje bi Kosovo trebalo da...

Politički Članak

Dugo kašnjenje Kosova na putu ka bezviznom putovanju

Nakon nekoliko godina blokade, Kosovo preduzima važne korake ka bezviznom sporazumu sa EU. Na domaćem nivou tema je glavni prioritet, i na nivou politike i za građane. Ovog proleća, Parlament je ratifikovao razgraničenje sa Crnom Gorom, a EU poslala...

Politički Članak

Dugo kašnjenje Kosova na putu ka bezviznom putovanju

Nakon nekoliko godina blokade, Kosovo preduzima važne korake ka bezviznom sporazumu sa EU. Na domaćem nivou tema je glavni prioritet, i na nivou politike i za građane. Ovog proleća, Parlament je ratifikovao razgraničenje sa Crnom Gorom, a EU poslala...

Politički Članak

Strategija EU za proširenje na Zapadni Balkan – Kosovo na klupi

U 2018. će biti objavljena nova agenda za Zapadni Balkan. Evropska unija planira da preduzme tri važne aktivnosti u odnosu na Zapadni Balkan; nove u smislu prospekta i sadržaja. U 2018, Kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan predviđa da...

Politički Članak

Strategija EU za proširenje na Zapadni Balkan – Kosovo na klupi

U 2018. će biti objavljena nova agenda za Zapadni Balkan. Evropska unija planira da preduzme tri važne aktivnosti u odnosu na Zapadni Balkan; nove u smislu prospekta i sadržaja. U 2018, Kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan predviđa da...

Politički Izveštaj

Berlinski proces za zapadni Balkan: prednosti i izazovi za Kosovo

Berlinski proces je inicijativa koju predvodi Nemačka sa mandatom da olakša regionalnu saradnju između šest zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kako bi im se omogućilo da se pridruže Evropskoj uniji...

Politički Izveštaj

Berlinski proces za zapadni Balkan: prednosti i izazovi za Kosovo

Berlinski proces je inicijativa koju predvodi Nemačka sa mandatom da olakša regionalnu saradnju između šest zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kako bi im se omogućilo da se pridruže Evropskoj uniji...

Politički Članak

Drug 100 dana za premijera Ramusha Haradinaja

Vlada Kosova je 19. decembra napunila prvih 100 dana – a drugih za Ramusha Haradinaja kao premijera. Pre trinaest godina Haradinaj se je povukao pre nego što je napunio 100 dana (na 96 dan njegove funkcije) nakon poziva i...

Politički Članak

Drug 100 dana za premijera Ramusha Haradinaja

Vlada Kosova je 19. decembra napunila prvih 100 dana – a drugih za Ramusha Haradinaja kao premijera. Pre trinaest godina Haradinaj se je povukao pre nego što je napunio 100 dana (na 96 dan njegove funkcije) nakon poziva i...