Izveštaji i analize politika

Politički Izveštaj

Pravosuđe na Kosovu: Administracija u Stanju Rastrojstva

Novi izveštaj Balkanske grupe o vladavini prava na Kosovu otkriva neorganizovano pravosuđe koje se opire reformi. Ovaj izveštaj zaključuje da je sistem spor, neefikasan i da ima poteškoća u zadržavanju nezavisnosti. Izveštaj takođe daje pregled vladavine prava na Kosovu,...

Politički Izveštaj

Pravosuđe na Kosovu: Administracija u Stanju Rastrojstva

Novi izveštaj Balkanske grupe o vladavini prava na Kosovu otkriva neorganizovano pravosuđe koje se opire reformi. Ovaj izveštaj zaključuje da je sistem spor, neefikasan i da ima poteškoća u zadržavanju nezavisnosti. Izveštaj takođe daje pregled vladavine prava na Kosovu,...

Politićki Članak

Kosovosko Pravosuđe ne Komunicira sa Javnošću

Građanima na Kosovu se stalno uskraćuje odgovarajući pristup i informacije u vezi sa funkcionisanjem pravosuđa. Ovaj članak razmatra ideale transparentnosti i otvorenosti u kontekstu Kosova i daje čvrste preporuke.

Politićki Članak

Kosovosko Pravosuđe ne Komunicira sa Javnošću

Građanima na Kosovu se stalno uskraćuje odgovarajući pristup i informacije u vezi sa funkcionisanjem pravosuđa. Ovaj članak razmatra ideale transparentnosti i otvorenosti u kontekstu Kosova i daje čvrste preporuke.

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...

Politički Izveštaj

Obrazovanje i istraživanje u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihov učinak u programima koje finansira EU (Studija slučaja: Albanija, Kosovo i Srbija)

Ova regionalna studija je pripremljena u okviru projekta „Stvaranje sinergije na Zapadnom Balkanu za jačanje obrazovanja, istraživanja i nauke“, uz podršku fonda za zapadni Balkan. Sprovodi je tim eksperata iz Evropskog pokreta Albanija u partnerstvu sa Grupom za istraživanje balkanskih...

Politički Izveštaj

Obrazovanje i istraživanje u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihov učinak u programima koje finansira EU (Studija slučaja: Albanija, Kosovo i Srbija)

Ova regionalna studija je pripremljena u okviru projekta „Stvaranje sinergije na Zapadnom Balkanu za jačanje obrazovanja, istraživanja i nauke“, uz podršku fonda za zapadni Balkan. Sprovodi je tim eksperata iz Evropskog pokreta Albanija u partnerstvu sa Grupom za istraživanje balkanskih...

Politički članak

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

U cilju jačanja kosovske demokratije, u najnovijem članku Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ se razmatra nepovoljan položaj žena i nedovoljna zastupljenost u politici i institucijama zemlje. U članku se identifikuju aspekti koji održavaju...

Politički članak

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

U cilju jačanja kosovske demokratije, u najnovijem članku Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ se razmatra nepovoljan položaj žena i nedovoljna zastupljenost u politici i institucijama zemlje. U članku se identifikuju aspekti koji održavaju...

Politički Članak

Mladi u Politici

Na Kosovu se mladi smatraju izvorom političke sile. Oni predstavljaju više od polovine stanovništva i čine važan deo biračkog tela. Međutim, njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i planiranja politike ostaje veoma ograničeno.

Politički Članak

Mladi u Politici

Na Kosovu se mladi smatraju izvorom političke sile. Oni predstavljaju više od polovine stanovništva i čine važan deo biračkog tela. Međutim, njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i planiranja politike ostaje veoma ograničeno.

Politički Izveštaj

Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Oktobar 2018 – Izborna reforma je među temama koje su najviše diskutovane poslednjih godina na Kosovu. Lokalni faktori, a posebno civilno društvo, kao i strani, nastavljaju da insistiraju da Kosovo treba da sprovede suštinsku reformu izbornog okvira. Međutim, nakon...

Politički Izveštaj

Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Oktobar 2018 – Izborna reforma je među temama koje su najviše diskutovane poslednjih godina na Kosovu. Lokalni faktori, a posebno civilno društvo, kao i strani, nastavljaju da insistiraju da Kosovo treba da sprovede suštinsku reformu izbornog okvira. Međutim, nakon...

Politički Izveštaj

Scenariji Grand Finala između Kosova i Srbije

Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodstvo i Balkanska istraživačka grupa (BPRG) objavili su poseban dokument o politici „Scenariji za„ Grand Finale “između Kosova i Srbije“. Izveštaj prikazuje moguće i najbolje scenarije koje bi Kosovo trebalo da...

Politički Izveštaj

Scenariji Grand Finala između Kosova i Srbije

Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodstvo i Balkanska istraživačka grupa (BPRG) objavili su poseban dokument o politici „Scenariji za„ Grand Finale “između Kosova i Srbije“. Izveštaj prikazuje moguće i najbolje scenarije koje bi Kosovo trebalo da...