Izveštaji i analize politika

Politički Članak

Strategija EU za proširenje na Zapadni Balkan – Kosovo na klupi

U 2018. će biti objavljena nova agenda za Zapadni Balkan. Evropska unija planira da preduzme tri važne aktivnosti u odnosu na Zapadni Balkan; nove u smislu prospekta i sadržaja. U 2018, Kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan predviđa da...

Politički Članak

Strategija EU za proširenje na Zapadni Balkan – Kosovo na klupi

U 2018. će biti objavljena nova agenda za Zapadni Balkan. Evropska unija planira da preduzme tri važne aktivnosti u odnosu na Zapadni Balkan; nove u smislu prospekta i sadržaja. U 2018, Kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan predviđa da...

Politički Izveštaj

Berlinski proces za zapadni Balkan: prednosti i izazovi za Kosovo

Berlinski proces je inicijativa koju predvodi Nemačka sa mandatom da olakša regionalnu saradnju između šest zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kako bi im se omogućilo da se pridruže Evropskoj uniji...

Politički Izveštaj

Berlinski proces za zapadni Balkan: prednosti i izazovi za Kosovo

Berlinski proces je inicijativa koju predvodi Nemačka sa mandatom da olakša regionalnu saradnju između šest zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kako bi im se omogućilo da se pridruže Evropskoj uniji...

Politički Članak

Drug 100 dana za premijera Ramusha Haradinaja

Vlada Kosova je 19. decembra napunila prvih 100 dana – a drugih za Ramusha Haradinaja kao premijera. Pre trinaest godina Haradinaj se je povukao pre nego što je napunio 100 dana (na 96 dan njegove funkcije) nakon poziva i...

Politički Članak

Drug 100 dana za premijera Ramusha Haradinaja

Vlada Kosova je 19. decembra napunila prvih 100 dana – a drugih za Ramusha Haradinaja kao premijera. Pre trinaest godina Haradinaj se je povukao pre nego što je napunio 100 dana (na 96 dan njegove funkcije) nakon poziva i...

Politički Izveštaj

Evropska Reformska Agenda za Kosovo: Agenda Dobro Upravljane i Vladavina – Izveštaj o progresu

20. oktobar 2017. – Evropska reformska agenda (ERA) predstavljena je kao pokušaj da se poveća pažnja kosovske vlade na goruća pitanja koja se odnose na dobro upravljanje i vladavinu zakona; Konkurentnost i investiciona klima; Zapošljavanje i obrazovanje. Vlada prepoznaje...

Politički Izveštaj

Evropska Reformska Agenda za Kosovo: Agenda Dobro Upravljane i Vladavina – Izveštaj o progresu

20. oktobar 2017. – Evropska reformska agenda (ERA) predstavljena je kao pokušaj da se poveća pažnja kosovske vlade na goruća pitanja koja se odnose na dobro upravljanje i vladavinu zakona; Konkurentnost i investiciona klima; Zapošljavanje i obrazovanje. Vlada prepoznaje...

Politički Izveštaj

Evropska Reformska Agenda za Kosovo: Agenda Dobro Upravljane i Vladavina – Pregled Napretka

20. oktobar 2017. – Kratki sažetak predstavlja pregled, u dijagramu, napretka u sprovođenju Evropske reformske agende, prvi stub, dobro upravljanje i vladavina prava.

Politički Izveštaj

Evropska Reformska Agenda za Kosovo: Agenda Dobro Upravljane i Vladavina – Pregled Napretka

20. oktobar 2017. – Kratki sažetak predstavlja pregled, u dijagramu, napretka u sprovođenju Evropske reformske agende, prvi stub, dobro upravljanje i vladavina prava.

Politički Članak

Agenda za Kosovo: Izazovi Haradinajeve Vlade

29. september 2017. – „Vlada Ramuša Haradinaja nasleđuje veliku i veoma izazovnu agendu. Raspoloženje i kontekst nisu veoma povoljni. Lista zadataka predstavlja prioritete koji su važni za građane, institucije, međunarodne partnere i evropsku agendu Kosova“

Politički Članak

Agenda za Kosovo: Izazovi Haradinajeve Vlade

29. september 2017. – „Vlada Ramuša Haradinaja nasleđuje veliku i veoma izazovnu agendu. Raspoloženje i kontekst nisu veoma povoljni. Lista zadataka predstavlja prioritete koji su važni za građane, institucije, međunarodne partnere i evropsku agendu Kosova“

Politički Izveštaj

Asocijacija srpskih opština: Razumevanje sukobljenih perspektiva Albanaca i Srba

Januar 2017. – Sporazum o pridruživanju / zajednici većinskih srpskih opština predstavlja kamen temeljac neslaganja dijaloga između Kosova i Srbije koji je podsticao EU. Opšti principi za osnivanje Asocijacije / Zajednice, dogovoreni u avgustu 2015. godine, uneli su više...

Politički Izveštaj

Asocijacija srpskih opština: Razumevanje sukobljenih perspektiva Albanaca i Srba

Januar 2017. – Sporazum o pridruživanju / zajednici većinskih srpskih opština predstavlja kamen temeljac neslaganja dijaloga između Kosova i Srbije koji je podsticao EU. Opšti principi za osnivanje Asocijacije / Zajednice, dogovoreni u avgustu 2015. godine, uneli su više...

Politički Izveštaj

Javna preduzeća na severu Kosova: Zaglavljena u statusu kvo

9. decembar 2016. – Briselski sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, potpisan u aprilu 2013. godine, je doneo promene bez presedana za četiri severne opštine na Kosovu. Srbijanska uprava je trebala da se raspusti, zamenjujući je kosovskom.

Politički Izveštaj

Javna preduzeća na severu Kosova: Zaglavljena u statusu kvo

9. decembar 2016. – Briselski sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, potpisan u aprilu 2013. godine, je doneo promene bez presedana za četiri severne opštine na Kosovu. Srbijanska uprava je trebala da se raspusti, zamenjujući je kosovskom.