Dugo kašnjenje Kosova na putu ka bezviznom putovanju

Nakon nekoliko godina blokade, Kosovo preduzima važne korake ka bezviznom sporazumu sa EU. Na domaćem nivou tema je glavni prioritet, i na nivou politike i za građane. Ovog proleća, Parlament je ratifikovao razgraničenje sa Crnom Gorom, a EU poslala ekspertsku misiju kako bi ocenila napredak zemlje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. EU možde uskoro nastavi sa pozitivnim predlogom. Ipak, i dalje postoji duga procedura i složen politički proces donošenja odluka dok Kosovci ne dobiju pravo na bezvizno putovanje u šengenske zemlje Evropske unije.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: