Lunacek: Pranimi dhe marrëdhënia e sinqertë, formula për Kosovën dhe Serbinë