LVV-LDK, çështjet që po zvarrisin marrëveshjen e koalicionit