Nova runda dijaloga sa stranačkim potpredsednicima

15. septembar 2016. – Predstavnici pet političkih stranaka su se sastali danas u Prištini, uz posredovanje Balkanske grupe, kako bi pregovarali o nacrtu izjave o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Izjava je imala za cilj pronalaženje održivog rešenja po pitanju sporazuma o demarkaciji granice. Članovi partije usaglasili su sadržaj izjave koju je prvobitno sastavila Balkanska grupa u konsultaciji sa strankama. Dokument će biti predstavljen liderima u narednim nedeljama. Potpredsednici su zadužili Balkansku grupu da nastavi konsultacije i razgovara sa medijima u njihovo ime.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More