Online radionica: „Diskusija o Briselskom dijalogu između Kosova i Srbije“

Grupa za Balkan održala je radionicu za tehnički dijalog Kosova i Srbije sa građanima Severne Mitrovice. Kroz ovu radionicu, BPRG je imao za cilj da poveća učešće i informisanost građana u vezi sa procesom dijaloga.

U početku, studenti su dobili narative o nekim od sporazuma, podsticanje diskusije o njihovom sadržaju. Svaki od narativa ima predstavio kratak rezime konkretnog sporazuma, u fokusiran na tri glavna segmenta: uvod u sporazum, razmera implementaciju kao i izazove i prednosti. Visok radionice, učesnici su imali priliku da podele svoje ideje i mišljenja vezano za sadržaj određenih materijala, i da doprinese
podizanje nepristrasnosti istog.

Građani su pozdravili inicijativu BPRG-a za povećanje njihove uključenosti i informisanosti u ovom procesu i naglasio potreba da se fokusira na efekte i svakodnevne izazove sa kojima se građani suočavaju
lice (u zavisnosti od etničke pripadnosti) kao rezultat nedovoljnog pravednog napretka normalizacija odnosa Prištine i Beograda.

Visok radionicu, od njih je takođe zatraženo da završe a onlajn upitnik, koji je imao za cilj da podstakne učenike na razmišljanje i izražavanje mišljenja u vezi sa dijalogom, na potpuno anoniman način.

Nalazi upitnika pomogli su nam da shvatimo da su učesnici delimično bili informisani o dijalogu, a njihov primarni izvor informacija bile su mreže društveni i akademski članci ili spisi. „Svrha saglasnosti“ i „Stepen implementacije“ su identifikovane kao komponente glavni deo sporazuma o čemu treba da bude obaveštena šira javnost.

Ova radionica je organizovana u okviru projekat „Unapređenje kosovskih institucija, demokratizacija i saradnja Regionalni“, deo jednog od stubova regionalne saradnje koji ima za cilj da promovišu i podržavaju proces normalizacije odnosa između Kosovo i Srbija.

Ovu aktivnost finansirala je Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: