Osporena zastupljenost Kosova u CEFTA – Politički i pravni pregled

Published at: 22 Nov 2021

Novi izveštaj Balkanske grupe OSPORENA ZASTUPLJENOST KOSOVA U CEFTA – Politički i pravni pregled, pruža detaljnu analizu izazova Kosova u CEFTA. Paradoksalno, UNMIK je i dalje zastupljen u CEFTA (Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi). Vlada Kosova treba da razradi proaktivan pristup sa nizom konkretnih radnji kako bi dobila podršku za pokretanje uklanjanja UNMIK-a iz CEFTA.