Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici“

Program obuke “Mladi u politici” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će poslužiti kao platforma za opremanje ove grupe znanjem u gore navedenim specifičnim oblastima koje će dobro služiti u njihovom svakodnevnom radu i osnažiti ih unutar političkog subjekta kojem pripadaju. Odabranim učesnicima koji će prisustvovati obuci biće obezbeđen sertifikat o programu.

Ovaj trening kurs je za najviše 25 učesnika.

Albanski je jezik koji će se koristiti tokom obuke. U slučaju bilo kojih gostujućih predavača koji ne govore albanski jezik, Balkanska grupa će obezbediti simultani prevod.

Zašto ova obuka?

 • Povećaće kapacitete mladih iz političkih partija u oblastima kao što su javna politika na Kosovu, dobra uprava, regionalna saradnja. itd;
 • Nastavni plan i program direktno proizilazi iz potreba za učenjem koje su izrazile mlade političke partije u šest (6) fokus grupa koje je organizovala Balkanska grupa;
 • Tematske oblasti će biti održane od strane vrhunskih profesora sa Američkog univerziteta na Kosovu;
 • Obezbediće mehanizme za platforme i umrežavanje između mladih iz različitih političkih partija;
 • Sertifikat zvaničnog učesnika predstavljen na velikoj konferenciji mladih na kraju programa.

Kriterijumi podobnosti za učesnike:

 • Aktivni član jednog od omladinskih političkih foruma na Kosovu;
 • Između 20-30 godina;
 • Najmanje na drugoj godini studija;
 • Imaju veliko interesovanje za teme vezane za politiku;
 • Na raspolaganju za dva (2) vikenda tokom godine da prisustvuju obuci;
 • Kooperativni i voljni da rade sa mladima iz drugih političkih partija;
 • Posvećeni da prisustvuju lokalnoj studijskoj poseti u toku jednog (1) radnog danu.

Troškovi obuke:

Svi troškovi obuke su pokriveni od strane Balkanske grupe, uključujući:

 • Troškove prevoza od vaše opštine do mesta obuke;
 • Obroke i osveženja tokom treninga;
 • Za učesnike izvan Prištine, mi ćemo pokriti troškove smeštaja;
 • Materijali za učenje;
 • Prevoz, obrok i osveženje za lokalnu studijsku posetu.

KOVID 19

BRPG konstantno prati razvoj situacije sa COVID-om 19. Prednost ćemo dati zdravstvenoj sigurnosti stručnjaka i učesnika: osiguravajući da se održi distanca tokom treninga; vođenje treninga u velikim konferencijskim salama što omogućava takvu distancu; pojačavanje trošenja maski; pružanje sredstava za čišćenje ruku za svakog učesnika; dezinfekcija konferencijske sobe kao i materijala za obuku. Ako širenje virusa dostigne takve nivoe da vlada vrati karantenske mere, tada će celokupna obuka preći na Zoom.

Za sva dodatna pitanja, pošaljite nam e-mail: [email protected]

Kliknite ovde da biste se prijavili. Rok za podnošenje prijava 01 September 2020.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More