Pravosuđe na Kosovu: Administracija u Stanju Rastrojstva

Novi izveštaj Balkanske grupe o vladavini prava na Kosovu otkriva neorganizovano pravosuđe koje se opire reformi. Ovaj izveštaj zaključuje da je sistem spor, neefikasan i da ima poteškoća u zadržavanju nezavisnosti.

Izveštaj takođe daje pregled vladavine prava na Kosovu, a takođe pruža i detaljan pregled administracije pravosuđa. U izveštaju se zaključuje da, uprkos širim promenama, pravosuđe nije značajno napredovalo. Visok nivo korupcije i manjak efikasnosti i odgovornosti su jasni indikatori da reforme nisu dovele do željenih rezultata. Nije posvećeno dovoljno pažnje brojnoj sudskoj administraciji i nedostacima u smislu kadrova i resursa u ovoj oblasti. Sudska administracija se aktivno opire promenama i neophodno ju je ozbiljno modernizovati i poboljšati mentalitet.

U izveštaju su navedene i brojne preporuke. Balkanska grupa mapira ključne oblasti na kojima se kratkoročno i srednjoročno mora raditi sa različitim akterima u ovom sektoru.

Preporuke vlastima uključuju nastavak na izradi već dosta zakasnelog funkcionalnog pregleda, primenu ključnih zakona, koordinaciju donatora, proaktivnu integraciju kosovskih srpskih diplomaca i unapređivanje informacionog sistema za upravljanje predmetima.

Sudski savet Kosova (SSK) i Tužilački savet Kosova (TSK) se pozivaju da povećaju transparentnost i podignu kadrovske standarde kroz bolja pravila zapošljavanja, obuku, adekvatne ocene učinka i etički kodeks.

Dodatne preporuke su upućene Pravosudnoj akademiji i pravnim fakultetima u vezi sa kvalitetom obuke i nastavnim planom i programom.

Do poboljšanja će doći samo ukoliko dođe do sistematskih promena i ukoliko se te sistemske promene održe. Te preporuke bi trebalo ozbiljno uzeti u razmatranje i sprovesti u delo kako bi pravosuđe postalo potpuno nezavisno i kako bi imalo sposobne institucije koje pružaju pošteno i efikasno ostvarenje pravde za sve građane Kosova.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More