President, pozitë e opozitë – të bashkuar drejt krizës