Projekti

 • Osnaživanje žena i devojaka, promovisanje sigurnosti i inkluzivnosti kroz podsticanje političkog dijaloga na Kosovu

  Fond za lokalne inicijative (CFLI),
 • Podrški obećanju: Komunikaciona kampanja CVE

  Stejt department SAD-a,
 • Zagovaranje na visokom nivou za uključivanje RAE i institucionalizacija njihovih prava

  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC),
 • Dijalog o politikama: Postizanje političkog sporazuma i napredovanje u izgradnji države kroz dijalog rukovođen reformama

  Zastupalo Savezno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarska Konfederacija,
 • Politički dijalog za sporazum rukovođen reformama i rešavanje trenutne političke krize

  Ambasada Švajcarske,
 • Inkluzivna izrada politika na Kosovu i Srbiji: Napredna harmonija i mir kroz dijalog, integraciju i unapređenje usluga, radnih mesta i ljudi

  Međunarodni centar Olaf Palme,
 • Albanci odbacuju: Šta Srbi misle o Asocijaciji/Zajednici srpskih opština?

  Kosovska fondacija za otvoreno društvo,
 • Jačanje mira i izgradnja države

  Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini,
 • Jačanje Državnih Institucija i Mira na Kosovu

  Ambasada Finske,
 • Kosovo: Lokalna uprava i integracija Srba zastupa Savezno ministarstvo za spoljne poslove Švajcarska Konfederacija

  Zastupa Savezno ministarstvo za spoljne poslove Švajcarska Konfederacija,