Rashiti: Bordi i shkarkuar i AKK-së kishte bërë kerrdi në arsim