Rezultati i dialogut me Serbinë varet nga përgatitja e ekipit negociator