Integracija Srba na Kosovu nakon Briselskog sporazuma – Izveštaj o politici

19. mart 2015. – Kosovo i Srbija započeli su ogroman zadatak, integraciju kosovskih Srba i administrativne i finansijske infrastrukture Beograda na teritoriji Kosova, u njen sistem – ukratko, “srpske integracije”. Ovo se nadovezuje na teško postignuti sporazum posredovan od strane EU i hvaljen kao najbolje postignuće Brisela. Ipak, njegova implementacija na terenu je bila i nastavlja da bude mnogo izazovnija. Integracija izaziva duboka, emocionalna pitanja među Albancima i Srbima, a mali nesporazumi lako mogu proizvesti nasilan odgovor. Lepeza uključenih institucija – opštinske vlasti, škole, zdravstvo, sudovi, službe bezbednosti i drugi, sa budžetima od nekoliko stotina miliona evra – je ogromna. Ne postoji presedan, set najboljih praksi ili uspostavljena mapa puta. Priština i Beograd započeli su ovaj proces iz različitih razloga, prvi da bi uspostavio svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a drugi da bi zadovoljio EU. Niko od njih ne pokazuje da shvata dimenzije zadatka, niti pak sklonost da izdvoji i posveti finansijske – i političke – resurse koje ovo zahteva. Uz podršku međunarodnih partnera, Kosovo i Srbija trebalo bi da postave cilj pune integracije srpskih institucija u kosovski sistem do kraja 2015. godine i da brzo reaguju kako bi njihov sporazum postao stvarnost. Pročitajte više ovde.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: