Shtatori do të jetë më i frytshëm sa i përket konsensusit politik