Skupština Kosova: Povećanje Delotvornosti Putem Poboljšanja Poslovnika o Radu

14. april 2020. – Novi izveštaj o politikama Balkanske grupe o Poslovniku o radu Skupština Kosova pokriva ključne aspekte, ali pretežno zanemarenih pitanja koja su doprinela da Skupština Kosova zakaže u svojoj misiji. Izveštaj otkriva kako su neprecizne definicije, nejasni procesi i nedostatak jasnih propisa sprečili Skupštinu da ispuni svoju ulogu zakonodavnog doma i iznosi konkretne preporuke za otklanjanje tih praznina.

Izveštaj nudi jasnu analizu političkih propusta koji proizilaze iz trenutno važećeg Poslovnika o radu. Obrazloženo je kako se pravovremenim revidiranjem i stalnim ažuriranjem mogu izbeći skupe blokade poput onih iz 2014. i 2017, koje su u stvari samo postojeći propisi i omogućili. Izveštaj se takođe upušta u postojeća ustavne prepreke i ograničenja koje je nametnuo Ustavni sud u svojim intervencijama.

Važeći Poslovnik koji je na snazi od 2010. i nacrt Poslovnika o radu iz 2018. se ocenjuju naspram prepreka za svakodnevni rad parlamenta.

Izveštaj se bavi nizom ključnih pitanja koja bi, nakon rešavanja, u velikoj meri pojednostavila rad Skupštine i olakšala život zakonodavaca, omogućavajući veću učinkovitost i bolje, blagovremenije zakone. U istom se artikulišu pitanja u četiri opširne teme:

1) Izbori, moći i struktura Predsedništva;
2) Zakonodavni postupci;
3) Nadzor nad Vladom; i
4) Odgovornost poslanika.

Isti nudi konkretne preporuke, sintetizovane sa analizom pitanja i paralelu sa regionalnim i evropskim studijama slučaja.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More