Koha.net: Subjektet politike miratuan Deklaratën për kodin e mirësjelljes