Podrški obećanju: Komunikaciona kampanja CVE

Projekat se sastoji od sveobuhvatne kampanje komunikacije u cilju povećanja građanske svesti o posledicama ekstremizma i verskog radikalizma na Kosovu. Glavne aktivnosti (tj. FDG, otvorene debate) su locirane u opštinama Uroševac, Vučitrn i Glogovac, odakle se je veliki broj boraca pridružio borbi za džihad u Siriji i Iraku. Ciljevi projekta: Uticaj na radnje/ponašanja: Ohrabriti ciljanu publiku […]