Žene u politici i donošenju odluka

Kampanja „Poziv na promene“ promoviše promenu kvote zastupanja žena i usklađivanje Zakona o opštim izborima sa Zakonom o ravnopravnosti polova.Cilj Balkanske grupe je da se ovom kampanjom direktno postupi po jednoj od preporuka koje proističu iz izveštaja o politikama, Žene u politici I i Žene u politici II, kao i pisama o zagovaranju (1, 2, 3), kojima podstičemo institucije i nezavisne agencije da podrže usklađivanje Zakona o opštim izborima sa Zakonom o ravnopravnosti polova. To znači da će se polna kvota od trideset (30) procenata zameniti kvotom od pedeset (50) procenata, kao što je propisano Zakonom o ravnopravnosti polova.

00:23

A Call for Change

Poziv na promene!

0:28

Saranda Bogujevci

Ovo se treba promeniti. U parlamentu Republike Kosovo i u skupštinama opština treba da postoji jednaka zastupljenost žena i muškaraca.

00:23

Liza Gashi

Apelujem da se poštuje Zakon o ravnopravnosti polova i stvore rodno osetljivi politički sistemi i
strukture.

00:22

Vigan Qorolli

Ovaj zakon nastavlja da stvara probleme za žene.
Stoga, uskladimo zakone.

00:30

Florent Abrashi

Podignimo kvotu polne zastupljenosti i omogućimo im veći prostor i u političkoj sferi.

00:39

Ehat Miftaraj

Dolazeću vladu pozivamo da napravi konkretan korak u promovisanju ravnopravnosti polova konstituisanjem vladinog kabineta koji čine 50% žene i 50% muškarci!

0:28

Bernard Nikaj

Podizanje kvote na 50% je odgovarajući korak u pravom smeru.

00:23

Donikë Qerimi

Do trenutka kada neravnopravnost prestane da postoji od suštinskog je značaja da se ravnopravno učešće polova u javnim institucijama obezbedi preko kvota.

1:00

A Call for Change

Poziv na Promene

00:26

Albin Kurti

Moraju se eliminisati nejednakosti i diskriminacija. Solidarnost žena i emancipacija muškaraca sve nas čini pobednicima.

00:39

Armend Zemaj

Rodna kvota u parlamentu, skupštinama opština i na biračkim spiskovima je prepreka za glas žena. Poštujte Zakon o ravnopravnosti polova.

 

0:28

Albana Gashi

Kako bismo se osetile zastupljenim i za opšte dobro, moramo povećati kvotu.

00:22

Ardita Dushi

Poštovanje zakona je dužnost svakog građanina i institucije, dok je donošenje zakona koji se poštuju obaveza zakonodavaca.

00:22

Igballe (Igo) Rogova

političke stranke su dužne da sprovode zakon o ravnopravnosti polova.

00:23

Brikenda Kryeziu

Povećati kvote, ohrabriti žene na pozicijama odlučivanja.

00:39

Mimoza Shahini

Odnos polova u populaciji 50 sa 50, tako da bi žene i u Skupštini trebale biti zastupljene sa 50%.

00:30

Linda Haxhibrahimi

Žena je okosnica porodice i društva.  Poštujte Zakon o ravnopravnosti polova”.

00:26

Visar Ymeri

Ako smo jednom uspeli da obezbedimo zastupljenost od 30%, onda možemo da postignemo isti uspeh u ravnopravnoj zastupljenosti podižući kvotu na 50%.

00:30

Gresa Pozhegu

Povećavanje aktivnosti, povećanje kvote, ali i glasanjem više žena na listama koje su prepune muškaraca!

00:26

Yllza Hoti

Muškarci i žene trebaju ravnopravno da zastupaju kosovski narod.

0:25

Lul Raka

Podizanje kvote za zastupljenost polova će ženama pružiti priliku da upravljaju politikama.

00:39

Albulena Balaj

Ravnopravnost je vrednost – dajmo ženama mesto koje zaslužuju.

00:30

Valdete Daka

Apelujem na izbornu reformu i usklađivanje zakona u budućnosti.

00:26

Mimoza Kusari

Izbori, kao jedini mehanizam funkcionalne demokratije, trebaju da obuhvate ravnopravno učešće muškaraca i žena.

6:12

Atifete Jahjaga

This quota does not guarantee numerical equality between men and women – leaving women significantly under-represented.

00:30

Vlora Limani-Hajnuni

Žene i devojke trebaju da budu zastupljene u svim državnim institucijama i svakoj sferi života.

 

00:26

Besa Luzha

Dakle, ništa manje od 50-50. Samo ovo je ravnopravnost.

0:28

Time Kadrijaj

Šta mi tražimo je poštovanje Zakona o ravnopravnosti polova.

00:23

Vjollca Krasniqi

Paritet je neophodan za politički legitimitet.

6:12

Vlora Dumoshi

Ravnopravno učešće žena u donošenju odluka se postiže samo kroz promenu kvota za zastupljenost žena.

00:22

Fatir Berzati

Naše ravnopravno uključivanje je uslov kojem moramo težiti za bolju sutrašnjicu.

 

0:28

Ariana Musliu Shoshi

“Zakon o opštim izborima treba uskladiti sa Zakonom o ravnopravnosti polova”

0:43

Kushtrim Sadiku

Promeniti kvotu. Za naše žene i devojke. Za budućnost naše zemlje.

 

00:39

Eliza Hoxha

“Pitanja i izazovi kroz koje prolaze žene u privatnoj i javnoj sferi, povećanje kvote bi bila garancija za veću uključenost i delegiranje zadataka na žene – od žena.”

00:22

Nuri Bexheti

Jesam za zastupljenost 50-50, ali i kvalitetnu zastupljenost.

00:26

Anisa Ismaili

“Promenite kvote, promenimo boje.”

00:30

Agon Batusha

“Kako bi se postigla ravnopravnost polova, subjekti moraju da povećaju kvotu za zastupljenost polova.”

00:22

Fitore Rexhepi

“Kvota treba da bude 50% do podizanja svesti.”

00:30

Floretë Zejnullahu

“Promenimo kvotu za dobrobit svih žena i devojaka naše zemlje.”

00:23

Hajredin Kuqi

“Angažman treba da bude nezaustavljiv kako bi ravnopravnost polova bila princip društva, a istovremeno i mentalitet celog našeg društva.”

00:26

Donjeta Gashi

“The change starts firstly from the thought,  and secondly with changing the laws – and what is needed in this regard is to think based on the principles of equality!”

00:18

Keka Berisha

“Razlike nisu deo ljudskih prava, stoga se moramo boriti protiv njih.”

03:30

Artan Krasniqi

“Treba je ukloniti ili garantovati učešće 50-50, ako se smatra da društvo još nije spremno da do te mere bude zastupljenost žena u Skupštini.”

0:28

Gyli Beqiri

“Treba promeniti polnu kvotu. Treba da bude ravnopravno.”

00:22

Duda Balje

“Podignimo kvotu i ostavimo rezultatima da ispričaju priču.”

 

0:28

Arianit Koci

Žene na Kosovu su dokazale da žele, mogu i uspevaju. Štaviše, ne praveći buku o tome, a uz to nisu predmet loših vesti.

00:23

Blerta Deliu

“Jedino će princip ravnopravnosti između muškaraca i žena napraviti naše društvo zdravim društvom i demokratskim društvom.”