Zajednica srpskih opština: Razumevanje sukoba mišljenja Albanaca i Srba – izveštaj o politici

20. januar 2017. – Sporazum o udruženju/zajednici srpskih većinskih opština označava kamen temeljac neslaganja dijaloga između Kosova i Srbije, koji je omogućila EU. Opšti principi za osnivanje Udruženja/Zajednice, usaglašeni u avgustu 2015. godine, doneli su više kontroverzi i izazvali krizu bez presedana na Kosovu. Zagovornici su je podržali kao sredstvo za integraciju Srba sa severa Kosova u nadležnost Kosova i unapređenje normalizacije odnosa između dve države. Ipak, Asocijacija je postala složena stvar u praksi. Mnogi segmenti kosovskog društva odbacuju takvu vrstu udruženja, Ustavni sud je zaključio da je to u suprotnosti sa duhom Ustava i da je vlada u velikoj meri oklevala da ga sprovede dok Srbija ne predstavi jasne planove za povlačenje paralelnih institucija koje finansira Kosovo. Kosovski Srbi vide asocijaciju sa vrlo praktične tačke gledišta: kao instrument nagrađivanja za bolnu integraciju u Kosovo i zamenu za odlazeće institucije koje finansira Srbija. Srbi se plaše da se reakcije Albanaca tokom poslednjih 24 meseca osećaju nepoželjno na Kosovu i brinu se da će ih Beograd uskoro napustiti. Srpska zajednica – strana koja je najviše pogođena dijalogom i najmanje uključena u nju – želi da se dijalog o normalizaciji nastavi, žele da se poštuje koalicioni sporazum i želi gladak prelazak sa srpskog na kosovski sistem. OpširnijeQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More