Call for applications for the executive program “Youth in politics: Governance and Political Systems; Public Policy and Skills Training” 2022

24 August 2022 The training program “Youth in politics: Governance and Political Systems” aims to train and build the capacities of young people active in political parties in Kosovo in areas such as rule of law, public policy, good governance, economic development, and social policies, education policies, regional cooperation, etc. By gathering the youth of […]

Balkans Group organised the webinar “Rule of law: Challenges and Opportunities for Kosovo”

15 June 2022 Balkans Group organised a live webinar: “Rule of law: Challenges and Opportunities for Kosovo”. The webinar took part within the Alumni Network “Youth in Politics” activity framework. The webinar was led by Dr. Donikë Qerimi, Professor at the University of Prishtina. During the 2-hour webinar, the “Youth in Politics” alumni had the chance to […]

Balkans Group organised the first edition of the 2022 Executive Programme “Youth in Politics: Governance and Political Systems”

17 – 20 maj 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022. Tridhjetë e shtatë anëtarë të rinj të të gjitha partive politike morën pjesë në një trajnim intensiv për të mësuar tema dhe shkathtësi të reja. Pjesëmarrësit ishin nga komuna të ndryshme. […]

Balkans Group organised the second edition of the 2022 Executive Programme “Youth in Politics: Governance and Political Systems”

24 – 28 May 2022 Balkans Group organised the second edition of the 2022 Executive Programme “Youth in Politics: Governance and Political Systems”. Thirty young members of all parliamentary parties participated in an intensive four-day training of learning new topics and skills. The participants came from different municipalities. The opening remarks were delivered by Mrs. […]