Forum politika

Zagovarački forum visokog nivoa ekspertskih organizacija posvećen unapređenju dijaloga između civilnog društva i institucija.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: