Evropske integracije i promena politike

Balkanska grupa se zalaže za integraciju Kosova i šireg Zapadnog Balkana u EU, podstičući i olakšavajući potrebne promene politika i reforme u okviru procesa pridruživanja. Sa EU integracijama kao ključnim putem politika, BPRG radi na ubrzanju demokratske konsolidacije institucija i potpunom pomirenju između država zemalja ZB6. Mi podržavamo procese politika, harmonizaciju zakonodavstva, sprovođenje agendi i reformi vezanih za EU i zalažemo se za sprovođenje ključnih razvojnih oblasti koje imaju za cilj približavanje regiona EU.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More