Evropske integracije i promena politike

Balkanska grupa se zalaže za integraciju Kosova i šireg Zapadnog Balkana u EU, podstičući i olakšavajući potrebne promene politika i reforme u okviru procesa pridruživanja. Sa EU integracijama kao ključnim putem politika, BPRG radi na ubrzanju demokratske konsolidacije institucija i potpunom pomirenju između država zemalja ZB6. Mi podržavamo procese politika, harmonizaciju zakonodavstva, sprovođenje agendi i reformi vezanih za EU i zalažemo se za sprovođenje ključnih razvojnih oblasti koje imaju za cilj približavanje regiona EU.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: