BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma o...

23 Nov 2020
Novosti i događaji

BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je podrška i jačanje institucija Republike Kosovo, kao što...

BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je podrška i jačanje institucija Republike Kosovo, kao što su Vlada Kosova, Premijer, Kancelarija Premijera i Kancelarija Zamenika Premijera...

BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je podrška i jačanje institucija Republike Kosovo, kao što...

Novosti i događaji

BPRG je potpisao MoR sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom

Balkanska grupa potpisala je Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova i Kraljevskom norveškom ambasadom u Prištini. Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je podrška i jačanje institucija Republike Kosovo, kao što...

Najnovije publikacije


Najnovije publikacije

Infografika

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

Donatori

Partneri