BPRG

Je nezavisni, nestranački istraživački centar posvećen doprinosu izgradnji države i društvenoj harmoniji na Kosovu, kao i olakšavanju državnog pomirenja na Kosovu i mira na Zapadnom Balkanu.
Kroz istraživanje, analizu, zagovaranje, politički dijalog i ekspertizu zasnovano na dokazima, njen krajnji cilj je približavanje regiona EU.

Inkluzivno
i
odgovorno upravljanje

Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi

EU integracije
i
promene
politika

Zelena
i
Digitalna

Publikacije

Članci i mišljenja

Dijalog Info

Platforma dialogue-info nastoji da informiše širu javnost o procesu dijaloga između Kosova i Srbije, sa fokusom na pružanje vizualizovanih informacija.

KSPAG

KSPAG čini konzorcijum nevladinih organizacija I istraživačkih centara koji čvrsto veruju u proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

DONORS

PARTNERSQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More